Organigrama

La nostra empresa s’organitza en quatre eixos que depenen directament de la direcció general. Gràcies a aquesta organització garantim l’excel·lent i eficaç funcionament d’HIMESA.

Des d’administració i finances es gestionen les qüestions econòmiques i aquelles que fan referència a logística de personal. Aquesta secció de l’empresa és imprescindible per a cuidar el nostre gran equip i els nostres clients.

L’eix comercial s’encarrega de buscar nous socis i clients. És l’encarregat d’oferir els nostres serveis i productes als clients potencials i d’aconseguir que nous clients confiïn en nosaltres sense descuidar els clients que ja tenim.

Un dels pilars essencials de la nostra empresa és el taller on es realitzen les diferents reparacions, canvis i proves a la maquinària. El taller es divideix en quatre subseccions per a optimitzar el treball que es realitza en cada una d’elles i així es garanteix un servei ràpid i eficient. Cada una de les seccions compta amb un personal altament qualificat per a realitzar les tasques que li corresponen.

El departament d’oficina tècnica & I+D és essencial per a continuar innovant, per apostar per les noves tecnologies i aconseguir autosuperar-nos dia a dia. Només així aconseguirem ser millors i ser líders en un món que canvia i avança constantment.

Una secció transversal que influeix en tots els eixos de l’empresa és la de Qualitat/Medi ambient & Seguretat i Salut. La Responsabilitat Social Corporativa de la nostra empresa fa que ens interessi cuidar el medi ambient sense deixar de banda la qualitat dels nostres serveis i productes. També considerem de vital importància preservar la seguretat de tots els nostres treballadors i clients per a preservar la seva salut.